porucha řeči

Afazie

Když slova utíkají: Záhada afázie a její dopad na lidskou komunikaci

Afazie je porucha řeči, která postihuje především mozkovou oblast odpovědnou za komunikaci. Tato porucha může být způsobena různými faktory, jako jsou například mozkové poranění, cévní příhoda nebo nádorový růst v mozku. Afazie může mít různé formy a projevy, ale společným znakem všech forem je narušení...