Kleptomanie: Kdy vášeň pro krádeže přeroste ve závislost

Kleptomanie je psychická porucha, při které trpí člověk chorobným uchvácením krádežemi. Jedná se o kompulzivní poruchu, která postihuje zhruba 0,6 % populace. Lidé s touto chorobou nekradou kvůli materiální prospěšnosti, ale kvůli napětí a úlevě, kterou jim krádež přináší. Tento problém může mít výrazný dopad na život postižené osoby i její blízké a proto je důležité včasně ji diagnostikovat a léčit. V tomto článku se budeme detailně zabývat kleptomanií, jejími příznaky, důsledky a možnostmi léčby.

Definice kleptomanie

Kleptomanie je psychologická porucha charakterizovaná náhlými a neodolatelnými nutkáními krást. Osoby trpící kleptomanií mohou krást zcela bez důvodu, často to nebývají ani věci, které by potřebovaly nebo chtěly. Krádeže jsou spojovány s pocitem úlevy a uspokojení, které však brzy přechází v pocity viny a studu za tuto nedovolenou aktivitu. Kleptomaničtí jedinci si často uvědomují, že jejich chování není normální a snaží se ho potlačit, ale nedaří se jim to. Za kleptomanií mohou být různé faktory, jako např. genetické dispozice, stresové situace nebo i nedostatek serotoninu v mozku. Jedná se o vážnou psychickou poruchu, na jejímž řešení je důležité spolupracovat s odbornými terapeuty a psychiatry.

Příznaky a projevy kleptomanie

Kleptomanie je porucha, která se vyznačuje chorobným uchvácením krádežemi. Lidé trpící touto poruchou nekradou kvůli zisku nebo potěšení ze samotného aktu, ale spíše kvůli nutkání a nedostatku kontroly nad svými myšlenkami a chováním. Příznaky kleptomanie mohou zahrnovat opakované krádeže, i když pacient nemá žádný důvod krást, ztrátu kontrolu nad svými choutkami, pocit úlevy po krádeži a následnou vinu a stres. Projevy této poruchy mohou být devastující pro jednotlivce i jejich rodiny a podporovat léčbu je klíčové pro snížení rizika opakování těchto nechtěných chování.

Příčiny vzniku kleptomanie

Kleptomanie je závažné onemocnění, které se projevuje chorobným uchvácením a nutkavým krádežnickým chováním. Příčiny této poruchy nejsou zcela jasné, ale odborníci se shodují, že má multifaktoriální charakter. Mezi hlavní faktory přispívající k vzniku kleptomanie patří genetická predispozice, psychologické faktory a životní stresory. Někteří lidé mají vrozenou slabost k narušování majetku druhých lidí, což může být spojeno s určitými genetickými faktory. Psychologické faktory jako nízké sebevědomí, úzkostné poruchy a depresivní stavy také hrají velkou roli v rozvoji kleptomanie. Životní stresory jako těžkosti v rodině nebo na pracovišti mohou podle expertů mít negativní vliv na mentální zdraví jedince a vést ke kleptomanii. Celkově lze říci, že přesná kombinace těchto faktorů je klíčem k porozumění této poruše a poskytne nám lepší možnosti pro terapeutické ošetření pacientů trpících tímto onemocněním.

Diagnóza a léčba kleptomanie

Kleptomanie je diagnóza, která se vztahuje k chorobnému uchvácení krádežemi. Osoby trpící tímto onemocněním mají nutkání krást věci, i když nejsou pro ně užitečné nebo potřebné. Kleptomanie je často spojována s úzkostí a stresovými situacemi.

Léčba kleptomanie zahrnuje psychoterapii a farmakoterapii. Psychoterapie může pomoci pacientovi pochopit kořeny jeho chování, identifikovat spouštěče klepání a naučit se alternativním způsobům řešení stresových situací. Farmakoterapie může být předepsaná k léčbě doprovodných stavů, jako jsou deprese a úzkost.

Důležité je také podpořit rodinu a blízké osoby, aby pacientovi poskytly emocionální podporu a pomohli mu vyhnout se spouštěčům kleptomanského chování.

Je důležité si uvědomit, že kleptomanie je reálná nemoc a lidé trpící touto poruchou nemohou jednoduše "přestat krást". Ale s terapií a podporou od rodiny dokážou zvládnout své nutkavé chování a žít naplněný život.

Dopady kleptomanie na život postižených

Kleptomanie je psychické onemocnění charakterizované chorobným uchvácením krádežemi. Tento problém má však mnoho negativních dopadů na život postižených jedinců. Ztrácejí kontrolu nad svými impulzy a často kradou i v přítomnosti dalších osob, což jim může způsobit vážné potíže s policií a soudy. Kleptomaniaci také riskují ztrátu důvěry svých blízkých, kteří je mohou považovat za nepoctivé a neodpovědné osoby.

Navíc, kleptomanie může vést k vážným finančním potížím, protože postižení lidé často kradou zbytečné nebo luxusní zboží, které si nemohou dovolit. Tyto nákupy navíc pociťují jako nutné, což může vést k hromadění dluhů a dalším problémům s financemi. Kleptomanie tak může poškodit nejen duševní, ale i materiální stránku života postižených.

Další dopad kleptomanie na život postižených se týká jejich práce a zaměstnání. Pokud jsou kleptomaniaci odhaleni při kráde­­­​­​​​z​­ích, hrozí jim nejen ztráta zaměstnání, ale také negativní reference a potíže s hledáním nového pracovního místa.

Celkově lze tedy říci, že kleptomanie má vážné dopady na život postižených jedinců. Ti často trpí psychickými i materiálními problémy a jejich chování může vést k negativním důsledkům pro ně samotné i pro jejich blízké. Proto je důležité tuto poruchu vnímat jako závažný problém a poskytnout postiženým jedincům adekvátní pomoc a podporu.

Prevence kleptomanie

Prevence kleptomanie je důležitá pro osoby, které trpí touto poruchou. Jedním z nejefektivnějších způsobů pomoci takovým lidem je návštěva odborného psychologa nebo psychiatra, kteří jim mohou poskytnout podporu a léčbu zaměřenou na jejich konkrétní potřeby. Dalším krokem by mohlo být zapojení se do terapeutických skupin a cvičení technik relaxace, což by mohlo pomoci snížit úzkost a tlak spojený s touhou po krádeži.

Důležité také je vytvořit prostor, kde by se člověk s kleptomanií necítil ohrožený či ponižovaný kvůli svému problému. Rodina a přátelé tedy mohou hrát velmi důležitou roli v podpoře osoby s touto poruchou. Pomocné je také vytvořit si určité strategie na zabránění krádeže, jako například používání seznamu pro nákupy, aby se zabránilo impulzivním nákupům.

Nakonec lze říci, že prevence kleptomanie není jednoduchá a vyžaduje spolupráci mezi pacienty, jejich rodinami a odborníky. Nicméně, s pomocí a podporou těchto lidí, mohou osoby s touto poruchou najít cestu k úspěšné léčbě a zvládnutí své nemoci.

Podpora a pomoc pro osoby s kleptomanií

Osoby s kleptomanií často trpí silným nutkáním uchvátit si věc, kterou považují za důležitou. Toto onemocnění může být pro tyto lidi velmi nebezpečné a náročné na zvládání. Proto je důležité poskytnout jim podporu a pomoc, aby se dokázaly vyrovnat se svým stavem.

Jednou z možností, jak pomoci lidem s kleptomanií, je navštěvování terapie u odborníků na duševní zdraví. Tito odborníci mohou pomoci pacientovi identifikovat triggery, které vyvolávají nutkání kradení, a naučit ho vhodné techniky, jak se s těmito triggery vypořádat. Terapeutické cvičení také pomáhají osobám s kleptomaniemi rozpoznat a změnit své nezdravé myšlenkové vzorce.

Další možností je zapojení do podpůrných skupin pro lidi s kleptomaniemi. Tyto skupiny jsou velmi užitečné pro ty, kteří se chtějí spojit s ostatními lidmi trpícím stejným problémem jako oni sami. Lidé se mohou sdružovat, chtít si poradit a poskytovat si vzájemnou podporu.

V neposlední řadě je nezbytné, aby rodina a přátelé lidí s kleptomaniemi byli informováni o tomto onemocnění a pomohli jim najít cestu ke správné léčbě. Podpora ze strany blízkých může být pro pacienta klíčovou oporou.

Celkově lze tedy konstatovat, že pro osoby s kleptomanií existuje řada způsobů, jak se vyrovnat s touto náročnou chorobou. Kromě terapie u odborníků na duševní zdraví a podpory ze strany rodiny a přátel mohou být užitečné také účast v podpůrných skupinách pro lidi s kleptomaniemi.

Závěrem lze konstatovat, že kleptomanie je pro pacienty velmi náročnou a často přehlíženou chorobou. Pacienti trpící touto poruchou se často stydí za své chování a bojí se odsouzení okolím. Proto je důležité, aby byla tato choroba diagnostikována včas a léčena pod dohledem odborného lékaře. Zároveň bývá pro pacienty účinné i zapojení do terapeutických skupin nebo osobní terapie, které jim mohou pomoci na cestě k uzdravení a k poklesu rizika recidivy. V neposlední řadě je také nutné upozornit na to, že kleptomanie není projevem lidské zlosti, ale vážnou psychiatrickou poruchou, která vyžaduje zvláštní péči a pochopení ze strany okolí.

Zdroje

Při zkoumání kleptomanie jako chorobného uchvácení krádežemi je důležité zaměřit se na různé zdroje této poruchy. Mezi nejčastější faktory patří genetická predispozice, psychologické problémy a sociální okolnosti. Například někteří lidé mají vrozenou tendenci k uchvácení si cizích věcí, což může být dáno dědičností. Psychologicky se kleptomani vykládá jako způsob kompenzace emocionálního napětí a nedostatku sebedůvěry. Takové osoby pak hledají uspokojení ve své činnosti, což může vést k opakovaným krádežím. Sociálním faktorem mohou být např. finanční problémy či negativní vliv prostředí, ve kterém žijeme, a který podporuje tzv. "za každou cenu uspět". Všechny tyto zdroje je nutné brát v potaz při léčbě kleptomanie.

Publikováno: 19. 08. 2023 / Aktualizováno: 25. 08. 2023

Kategorie: zdraví

Autor: Aurélie Mayerová

Tagy: kleptomanie | chorobné uchvácení krádežemi