písmo pro nevidomé

Braillovo Písmo

Braillovo písmo: Dotekem ke světu informací pro nevidomé

Braillovo písmo je způsob psaní určený pro nevidomé osoby. Bylo vynalezeno bratry Louisem a Charlesem Braillovými v polovině 19. století a od té doby se stalo mezinárodním standardem pro psaní a čtení pro osoby s poruchou zraku. Jeho význam spočívá především v tom, že umožňuje lidem bez zraku komunikovat a číst, a tedy...