genetické onemocnění

Prader Willi Syndrom

Prader-Willi syndrom: Neznámý genetický boj s hladem

Prader-Willi syndrom je genetické onemocnění, které se projevuje problémy v oblasti stravování a metabolismu. Tento syndrom je způsoben absencí nebo dysfunkcí určitých genů na krátkém raménku chromozomu 15. Vlivem tohoto genetického poškození trpí postižení lidé nadváhou, slabostí svalů, problémy s řečí a mentálním...