Asertivní chování: Klíč k duševní pohodě?

Asertivní Chování

Co je asertivní chování?

Asertivní chování je způsob komunikace, kdy dokážeme vyjádřit své myšlenky, pocity a potřeby jasně a s respektem k sobě i k ostatním. Nejde o agresivní prosazování sebe sama na úkor druhých, ale o nalezení rovnováhy mezi vlastním prospěchem a ohledem na ostatní. Asertivní člověk si je vědom svých práv a umí je hájit, zároveň ale respektuje práva a názory druhých. Dokáže říct "ne", aniž by se cítil provinile, a umí přijmout kritiku bez zbytečné obrany. Asertivita je dovednost, kterou se můžeme naučit a rozvíjet. Pomáhá nám budovat zdravé vztahy, zvyšuje naši sebeúctu a snižuje stres.

Asertivní chování není o tom prosazovat svou pravdu za každou cenu, ale o tom umět srozumitelně a s respektem sdělit své potřeby a pocity, a to i v situacích, kdy je to pro nás náročné.

Zdeněk Matějů

Proč je asertivita důležitá pro zdraví?

Asertivní jednání má pozitivní vliv na naše fyzické i psychické zdraví. Když se nedokážeme ozvat a prosadit své potřeby, často cítíme frustraci, stres a napětí. Dlouhodobý stres oslabuje imunitní systém a zvyšuje riziko vzniku srdečních chorob, depresí a úzkostí. Asertivita nám naopak pomáhá budovat zdravé vztahy, ve kterých se cítíme respektováni a oceňováni. Umět říct "ne", vyjádřit svůj názor a bránit své hranice nám přináší pocit sebevědomí a vnitřní síly. Asertivní lidé mívají lepší spánek, nižší krevní tlak a celkově pozitivnější náhled na život. Investovat do rozvoje asertivity se proto vyplatí - pro naše zdraví i celkovou spokojenost.

Jak rozvíjet asertivní chování?

Asertivní chování, neboli umění prosadit se s respektem k sobě i druhým, se dá natrénovat. Začněte uvědomováním si svých práv a potřeb. Máte právo říkat ne, vyjadřovat svůj názor a nebýt k dispozici 24/7. Důležitá je i práce s myšlenkami. Negativní sebe-hodnocení nahraďte pozitivními afirmacemi. Trénujte asertivní komunikaci – mluvte jasně, klidně a dívejte se do očí. Používejte „já“ formulace, např. „Cítím se nepříjemně, když…“. Nebojte se požádat o pomoc nebo vysvětlení. Asertivita není agrese, jde o nalezení rovnováhy mezi pasivitou a agresivitou. Nejde o to vyhrát za každou cenu, ale o férovou komunikaci. Buďte trpěliví, asertivita se učí postupně.

Tipy pro asertivní komunikaci.

Asertivní komunikace je o tom umět se ozvat a říct svůj názor, ale zároveň respektovat názory ostatních. Není to o tom být agresivní nebo naopak pasivní. Jde o nalezení zdravé rovnováhy. Jak na to? Mluvte za sebe, používejte „já“ formulace. Místo „To je špatně“ řekněte raději „Nesouhlasím s tím“. Vyjadřujte své pocity a potřeby na rovinu. Nečekejte, že ostatní budou hádat, co se vám honí hlavou. Naučte se říkat ne, když s něčím nesouhlasíte nebo na něco nemáte čas. Buďte přímí a struční. Nemusíte se omlouvat za svůj názor. Důležitý je i neverbální projev. Udržujte oční kontakt, mluvte klidným a pevným hlasem. Nebojte se pauz a dopřejte si čas na rozmyšlenou.

Asertivita v praxi: příklady.

Asertivita není jen o tom říkat „ne“, ale o efektivní komunikaci a vyjadřování vlastních potřeb a pocitů s respektem k sobě i druhým. V běžném životě se s asertivitou setkáváme denně, ať už v práci, ve vztazích nebo při běžných interakcích.

Představte si, že kolega v práci na vás neustále hází své úkoly. Asertivní reakcí by bylo říct: „Všiml jsem si, že mi v poslední době dáváš hodně svých úkolů. Chápu, že máš hodně práce, ale já mám také své povinnosti. Příště bych ocenil, kdybys se nejdříve zeptal, zda ti s tím mohu pomoci.“

Nebo si představte situaci, kdy vám kamarádka navrhne program, který vás nezaujal. Místo strohého odmítnutí zkuste: „Díky za pozvání, ale tentokrát se mi to nehodí. Co kdybychom zkusili něco jiného?“

Pamatujte, že asertivita není agrese. Jde o to najít rovnováhu mezi svými potřebami a potřebami druhých a komunikovat je jasně, srozumitelně a s respektem.